leerhuis

SEIZOEN 2019-2020

In Uncategorized on september 4, 2013 at 7:18 pm

Het thema van dit seizoen is: DWARSVERBINDINGEN

Een verbindend thema voor dit seizoen.
Tussen: het Genesisverhaal en de vreugde om de Tora. Een verbinding die we ook tegenkomen in de kunst bij Marc Chagall.
Tussen de messiaanse ecclesia en de rabbijnse scholen? Leveren deze nieuwe inzichten ook nieuwe visies op?
Tussen: Spinoza en Nietzsche? We gaan ze naast elkaar lezen.

Het wordt een boeiend seizoen!

Blok 1: vanuit de joodse traditie

VAN ADAM TOT ABRAHAM: MIDRASJ IN WOORD EN BEELD

Het boek Genesis vormt met zijn kleurrijke en beeldende taal al eeuwenlang een bron van inspiratie. De ‘oerverhalen’ blijven ook vandaag de dag herkenbaar. Aansluitend bij de joodse cyclus van Toralezingen duiken we samen opnieuw in deze fascinerende materie. Een markant moment vormt het feest Simchat Tora (Vreugde der Wet). De jaarlijkse lezing van de gehele Tora is dan compleet. Na Deuteronomium te hebben voltooid leest men direct verder in Genesis, als het ware om te benadrukken dat de Tora geen einde kent. De vreugde om de Tora en het Genesisverhaal zijn vanuit dit perspectief dus nauw met elkaar verbonden. Een koppeling die we niet alleen in de liturgie, maar ook in de kunst tegenkomen. De bekende kunstenaar Marc Chagall heeft dit op intrigerende wijze in beeld gebracht. Aan de hand van zijn werk – dat bovendien doordrongen is van invloeden uit de midrasj  – nemen we de verhalen rondom Adam, Noach en Abraham opnieuw onder de loep. Wat vertellen ze ons over onze menselijke conditie?

Inleider: Esther van Eenennaam
Plaats: Hervormde Kerk, Sleeuwijk
Data: 14 en 28 oktober, 4 en 11 november 2019
Aanvang: 20.00 uur

DSC_5930-300x300[2]

Esther van Eenennaam is bestuurslid van de Stichting Pardes en voorzitter van de Jonge Judaici

Blok 2: vanuit de christelijke traditie

In Uncategorized on september 4, 2013 at 7:03 pm

VERBROKEN VERBINDING?

Jodendom en christendom: dat zij een gemeenschappelijke oorsprong hebben, is genoegzaam bekend. Dat zij geleidelijk aan uit elkaar groeiden en halverwege de tweede eeuw alle banden werden verbroken, is een opvatting die nog altijd door velen wordt gekoesterd.

Maar de wind begint uit een andere hoek te waaien. Er rijzen nieuwe inzichten rond de vraag naar de verhoudingen tussen messiaanse ecclesia en rabbijnse scholen in de eerste vier, vijf eeuwen van de gangbare jaartelling. Over hoe zij hun identiteiten ontwikkelden door zich nu eens aan elkaar te spiegelen dan weer tegen elkaar af te zetten. De evaluatie van die historische processen verlopen van “The Parting of the Ways”, het uiteengaan der wegen, naar “The Ways that Never Parted”, de wegen die nooit uiteengingen, en alle denkbare nuances tussen die twee in. We lezen vroeg christelijke en rabbijnse teksten over de ontwikkelingen in de tweede eeuw.

Inleider: Alex van Heusden
Plaats: Hervormde Kerk, Sleeuwijk

Data: 27 jan. 3, 10 en 17 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur

images

Alex van Heusden is bijbelwetenschapper

 

 

Blok 3: vanuit de filosofie

In Uncategorized on januari 14, 2013 at 9:00 am

SPINOZA EN NIETZSCHE

Een tweede seizoen Spinoza. Hierin willen we op zoek gaan of er een link is tussen Spinoza en Nietzsche. Hoe zien beiden de vrijheid, de vrije wil, het lichaam, onze affecten?

Ze lijken sterk op elkaar, en uiteraard zijn er verschillen. Spinoza is joods waar het primaat ligt bij de ethiek. Nietzsche is gevormd door de Griekse traditie waar het gaat om de zoektocht naar de (harde) waarheid. Tegelijk is Spinoza meer rationalist en kiest Nietzsche meer voor de mens in zijn lichamelijkheid: een door driften geleid wezen, op zoek naar macht. En toch geldt dit zeker ook voor Spinoza. Het wordt een uitdaging.

Inleider: Wim Dijkema
Plaats: Hervormde Kerk, Sleeuwijk
Data: 2, 9 en 16 maart 2020

Aanvang: 20.00 uur

Wim Dijkema

Wim Dijkema is theoloog met belangstelling voor filosofie