leerhuis

NAWOORD

Sleeuwijk, 3 september 2022

Aan allen die verbonden waren of zijn met het Leerhuis van Sleeuwijk

Het Leerhuis van Sleeuwijk dat van start is gegaan in september 1986 houdt op te bestaan.
Wij zijn blij dat de leerhuisavonden tot het laatste moment sprankelend en inhoudsvol waren dankzij de deskundige en uitdagende inleiders en de gemotiveerde deelnemers.

Dat wij niet konden spreken van een massale toestroom van jongere bezoekers, baarde ons al langer zorgen. Het is bijna een dooddoener om hier nog aan toe te voegen dat de coronaperiode er toe leidde dat de vaart er uit ging. Minder deelnemers betekent een smaller financieel draagvlak: het budget was te beperkt om een nieuw seizoen in te gaan.

Het viel ons niet gemakkelijk tot het besluit te komen om het Leerhuis te beëindigen. Beginnen is voor een mens vaak eenvoudiger dan stoppen. Met voldoening kijken we terug op wat we in het leerhuis mochten leren. We hopen dat er ooit nog eens mensen zullen opstaan in onze regio die de draad weer zullen oppakken.

Voor degenen die te maken krijgen met ontwenningsverschijnselen verwijzen we graag naar het Bijbels Leerhuis Zinsverband van de Ekklesia in Breda.
Meer informatie hierover, en nog veel meer, kunt u vinden op de site http://www.ekklesiabreda.nl

Of u nu een maand of 35 jaar de avonden volgde: hartelijk dank voor uw deelname! Misschien ontmoeten wij elkaar bij gelegenheid weer.

Voor reacties zie: BRIEVEN 

 

Met hartelijke groet,

Gemma van der Zwaan
Wout Schakel
Gideon Barnhard