leerhuis

Dit seizoen

2020 – 2021

Crisis

Crisis betekent officieel: ‘beslissend keerpunt; periode van ernstige stoornis’. Het is ontleend aan Latijn crisis ‘beslissing, beslissende ommekeer’, dat oorspronkelijk een medisch woord was en het hoogtepunt en het beslissende stadium van een ziekte aanduidde. Het gaat terug op Grieks krísis ‘onderscheid, beslissing’.

Of in de gebeurtenissen die tijdens dit leerhuis aan bod komen – de uittocht uit Egypte, de wrijvingen tussen de messiaanse ecclesia en rabbijnse scholen en de huidige uitbraak van een virus- bovenstaande betekenissen een rol spelen, zullen we zien!

Tenslotte. In deze onzekere tijd staat in ieder geval vast dat het Leerhuis van Sleeuwijk 35 jaar bestaat.

We houden natuurlijk rekening met de veiligheidsvoorschriften van de overheid. Zo zullen we gebruik maken van grotere ruimtes. Opgave vooraf is verplicht.

BLOK 1- FILOSOFISCH BEKEKEN

Ethische perspectieven in crisistijd

In tijden van COVID-19 worden we gesteld voor moeilijke keuzes, als individu en als samenleving. Moeten we onze ouderen bezoek ontzeggen in het belang van hun eigen gezondheid en die van anderen? Wat is belangrijker: de volksgezondheid of de economie (inclusief werkgelegenheid)? Moeten we jongeren voor laten gaan bij een tekort aan IC-bedden? Moeten we zorgverleners voor laten gaan als zij ziek zijn geworden door de zorg die zij hebben verleend? Mag levensstijl meegenomen worden in de keuze om iemand zorg te bieden in tijden van een overvol ziekenhuis?

Allemaal vragen waarover we ons een mening kunnen vormen. Ethiek weegt belangen af. Maar op basis waarvan maken wij onze keuzes? Filosofen hebben daarover nagedacht.

(Bij dit thema horen teksten die zijn aangedragen door de spreker. Zie: READERS)

Inleider: Wim Dijkema, docent ethiek; theoloog met belangstelling voor filosofie

Ontmoetingskerk, Vijfmorgen, Sleeuwijk

20:00 – 22.00 uur

Kosten: € 45,- inclusief thee / koffie

NB Deze serie avonden is afgelast in verband met COVID-19.

Het eventueel door u overgemaakte bedrag zal worden teruggeboekt.

Maandag 26 oktober 2020 AFGELAST

Maandag 2 november 2020 AFGELAST

Maandag 16 november 2020 AFGELAST

BLOK 2 – VANUIT DE JOODSE TRADITIE

Parabels van crisis en bevrijding

De uittocht uit Egypte en de omzwervingen in de woestijn vormen cruciale episodes in de Tora. 

Nog altijd staan deze passages op belangrijke momenten centraal in de joodse liturgie; denk bijvoorbeeld aan de Haggada waaruit jaarlijks tijdens Pesach wordt gelezen. Het zijn verhalen waarin hoogte- en dieptepunten elkaar voortdurend afwisselen. Bevrijding en diepe crisis staan naast elkaar. Dat maakt ze prikkelend en steeds opnieuw relevant.

In de vroege joodse commentaren zijn over deze centrale teksten talrijke parabels te vinden. Het gaat om spitsvondige verhaaltjes, waarin de rabbijnen op een creatieve en speelse wijze nieuw licht werpen op de bekende passages. Aanhakend bij de wekelijkse Toralezing «parasja» zullen we een aantal van deze passages en de bijbehorende parabelcommentaren samen bestuderen. Verschillende thema’s komen aan bod: Wat is goed leiderschap? Hoe om te gaan met crisis? Waar is God te midden van dit alles?

Van gemene rovers tot verborgen schatten – het belooft weer een boeiende ontdekkingstocht te worden…

Inleider: Esther van Eenennaam

Zij is bestuurslid van de Stichting Pardes en voorzitter van de Jonge Judaici

Plaats: Ontmoetingskerk, Vijfmorgen, Sleeuwijk
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Kosten: 55,–
 inclusief thee / koffie 

NB In verband met de Covid- pandemie gaat deze serie niet door.

Maandag 25 januari 2021 AFGELAST
Maandag 1 februari 2021
AFGELAST

Maandag 8 februari 2021. AFGELAST

Maandag 15 februari 2021 AFGELAST

BLOK 3 – VANUIT DE CHRISTELIJKE TRADITIE

Verbroken verbinding? serie – 2

We gaan verder waar we gebleven waren. Verder met de vraag: wat heeft ertoe geleid dat in de loop van de tweede eeuw de messiaanse ecclesia (‘christendom’) en rabbijnse scholen (‘Jodendom’) uit elkaar groeiden en, volgens gangbare opvatting, ten slotte alle banden werden verbroken? Volgens gangbare opvatting: ‘The Parting of the Ways’, het uiteengaan der wegen. In wetenschappelijke kringen is een jonger model ontwikkeld: ‘The Ways that Never Parted’, de wegen die nooit uiteengingen. In deze tweede serie gaan we de rol van de bijbel en de vorming van de canon verkennen in dit ingewikkelde historische proces. En besteden we aandacht aan de gnosis, een belangrijke stroming in het vroege christendom. Namen die zullen passeren: Caesar Hadrianus, rabbi Akiba, Justinus de Martelaar, Marcion van Sinope, Irenaeus van Lyon en Jehoeda ha’Nasi. 

Inleider: Alex van Heusden, bijbelwetenschapper

Plaats: Nog onbekend; in Sleeuwijk
Tijd: 20:00 – 22.00
Kosten: € 55,–
inclusief thee / koffie

NB In verband met de Covid- pandemie gaat deze serie niet door.

Maandag 1 maart 2021
Maandag 8 maart 2021
Maandag 15 maart 2021
Maandag 22 maart 2021

© LEERHUIS SLEEUWIJK