leerhuis

SEIZOEN 2019-2020

In 2019-2020 on september 4, 2013 at 7:18 pm

Het thema van dit seizoen is: DWARSVERBINDINGEN

Een verbindend thema voor dit seizoen.
Tussen: het Genesisverhaal en de vreugde om de Tora. Een verbinding die we ook tegenkomen in de kunst bij Marc Chagall.
Tussen de messiaanse ecclesia en de rabbijnse scholen? Leveren deze nieuwe inzichten ook nieuwe visies op?
Tussen: Spinoza en Nietzsche? We gaan ze naast elkaar lezen.

Blok 1: vanuit de joodse traditie

Van Adam tot Abraham: midrasj in woord en beeld

 

Het boek Genesis vormt met zijn kleurrijke en beeldende taal al eeuwenlang een bron van inspiratie. De ‘oerverhalen’ blijven ook vandaag de dag herkenbaar. Aansluitend bij de joodse cyclus van Toralezingen duiken we samen opnieuw in deze fascinerende materie. Een markant moment vormt het feest Simchat Tora (Vreugde der Wet). De jaarlijkse lezing van de gehele Tora is dan compleet. Na Deuteronomium te hebben voltooid leest men direct verder in Genesis, als het ware om te benadrukken dat de Tora geen einde kent. De vreugde om de Tora en het Genesisverhaal zijn vanuit dit perspectief dus nauw met elkaar verbonden. Een koppeling die we niet alleen in de liturgie, maar ook in de kunst tegenkomen. De bekende kunstenaar Marc Chagall heeft dit op Marc Chagall - The Creation of Man (1958)

intrigerende wijze in beeld gebracht. Aan de hand van zijn werk – dat bovendien doordrongen is van invloeden uit de midrasj  – nemen we de verhalen rondom Adam, Noach en Abraham opnieuw onder de loep. Wat vertellen ze ons over onze menselijke conditie?

Inleider: Esther van Eenennaam
Plaats: Hervormde Kerk, Sleeuwijk
Data: 14 en 28 oktober, 4 en 11 november 2019
Aanvang: 20.00 uur

DSC_5930-300x300[2]

Esther van Eenennaam is bestuurslid van de Stichting Pardes en voorzitter van de Jonge Judaici

Seizoen 2020-2021

In Uncategorized on augustus 24, 2020 at 8:27 am

Blok 1 Filosofisch bekeken

Ethische perspectieven in crisistijd

In tijden van corona/covid-19 worden we gesteld voor moeilijke keuzes, als individu en als samenleving. Moeten we onze ouderen bezoek ontzeggen in het belang van hun eigen gezondheid en dat van anderen? Wat is belangrijker: de volksgezondheid of de economie (inclusief werkgelegenheid)? Moeten we jongeren voor laten gaan bij een tekort aan IC-bedden? Moeten we zorgverleners voor laten gaan als zij ziek zijn geworden door de zorg die zij hebben verleend? Mag levensstijl meegenomen worden in de keuze om iemand zorg te bieden in tijden van een overvol ziekenhuis?

Allemaal vragen waarover we ons een mening kunnen vormen. Ethiek weegt belangen af. Maar op basis waarvan maken wij onze keuzes? Filosofen hebben daarover nagedacht.

Inleider: Wim Dijkema

Ontmoetingskerk, Notenlaan/ Vijfmorgen, Sleeuwijk

20:00 – 22.00 uur

Kosten: € 45,- inclusief thee/ koffie

Maandag 26 oktober 2020

Maandag 2 november 2020

Maandag 16 november 2020

Blok 2 Vanuit de joodse traditie

Parabels van crisis en bevrijding

De uittocht uit Egypte en de omzwervingen in de woestijn vormen cruciale episodes in de Tora. 

Nog altijd staan deze passages op belangrijke momenten centraal in de joodse liturgie; denk bijvoorbeeld aan de Haggada waaruit jaarlijks tijdens Pesach wordt gelezen. Het zijn verhalen waarin hoogte- en dieptepunten elkaar voortdurend afwisselen. Bevrijding en diepe crisis staan naast elkaar. Dat maakt ze prikkelend en steeds opnieuw relevant.

In de vroege joodse commentaren zijn over deze centrale teksten talrijke parabels te vinden. Het gaat om spitsvondige verhaaltjes, waarin de rabbijnen op een creatieve en speelse wijze nieuw licht werpen op de bekende passages. Aanhakend bij de wekelijkse Toralezing (parasja) zullen we een aantal van deze passages en de bijbehorende parabelcommentaren samen bestuderen. Verschillende thema’s komen aan bod: Wat is goed leiderschap? Hoe om te gaan met crisis? Waar is God te midden van dit alles?

Van gemene rovers tot verborgen schatten – het belooft weer een boeiende ontdekkingstocht te worden…

Inleider: Esther van Eenennaam

Zij is bestuurslid van de Stichting Pardes en voorzitter van de Jonge Judaici

Plaats: Ontmoetingskerk, Notenlaan/Vijfmorgen, Sleeuwijk
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Kosten: 55,–
inclusief thee, koffie

Maandag 25 januari 2021
Maandag 1 februari 2021
Maandag 8 februari 2021
Maandag 15 februari 2021

Blok 3 Vanuit de christelijke traditie

Verbroken verbinding? serie – 2

We gaan verder waar we gebleven waren. Verder met de vraag: wat heeft ertoe geleid dat in de loop van de tweede eeuw de messiaanse ecclesia (‘christendom’) en rabbijnse scholen (‘Jodendom’) uit elkaar groeiden en, volgens gangbare opvatting, ten slotte alle banden werden verbroken? Volgens gangbare opvatting: ‘The Parting of the Ways’, het uiteengaan der wegen. In wetenschappelijke kringen is een jonger model ontwikkeld: ‘The Ways that Never Parted’, de wegen die nooit uiteengingen. In deze tweede serie gaan we de rol van de bijbel en de vorming van de canon verkennen in dit ingewikkelde historische proces. En besteden we aandacht aan de gnosis, een belangrijke stroming in het vroege christendom. Namen die zullen passeren: Caesar Hadrianus, rabbi Akiba, Justinus de Martelaar, Marcion van Sinope, Irenaeus van Lyon en Jehoeda ha’Nasi. 

Inleider: Alex van Heusden, bijbelwetenschapper

Plaats: nog onbekend, Sleeuwijk
Tijd: 20:00 – 22.00
Kosten: € 55,–
inclusief thee/ koffie

Maandag 1 maart 2021
Maandag 8 maart 2021
Maandag 15 maart 2021
Maandag 22 maart 2021

Blok 2: vanuit de christelijke traditie

In 2019-2020 on september 4, 2013 at 7:03 pm

VERBROKEN VERBINDING?

Jodendom en christendom: dat zij een gemeenschappelijke oorsprong hebben, is genoegzaam bekend. Dat zij geleidelijk aan uit elkaar groeiden en halverwege de tweede eeuw alle banden werden verbroken, is een opvatting die nog altijd door velen wordt gekoesterd.

Maar de wind begint uit een andere hoek te waaien. Er rijzen nieuwe inzichten rond de vraag naar de verhoudingen tussen messiaanse ecclesia en rabbijnse scholen in de eerste vier, vijf eeuwen van de gangbare jaartelling. Over hoe zij hun identiteiten ontwikkelden door zich nu eens aan elkaar te spiegelen dan weer tegen elkaar af te zetten. De evaluatie van die historische processen verlopen van “The Parting of the Ways”, het uiteengaan der wegen, naar “The Ways that Never Parted”, de wegen die nooit uiteengingen, en alle denkbare nuances tussen die twee in. We lezen vroeg christelijke en rabbijnse teksten over de ontwikkelingen in de tweede eeuw.

Inleider: Alex van Heusden
Plaats: Hervormde Kerk, Sleeuwijk

Data: 27 jan. 3, 10 en 17 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur

images

Alex van Heusden is bijbelwetenschapper